A nemzeti betegfórumról

2013 májusában hivatalosan is megalakult és megkezdte működését a Nemzeti Betegfórum (NBF). A többször módosított 1997. évi CLIV. törvény, és az 50/2012 (XII.19.) EMMI miniszteri rendelet értelmében létrehozott civil érdekképviseleti fórum az egészségügy területén tevékenykedő betegszervezeteket fogja össze, célja a szakmai együttműködés kialakítása. Ezen felül – a miniszter tanácsadó testületeként – a Betegfórum részt vesz a népegészségügyi programok és egészségügyi tárgyú törvénytervezetek kidolgozásában, valamint a szakmai sztenderdek megalkotásában is.

A NBF 2019. október 15 - december 2-a között tanulmányt készített. Első részében a betegszervezetek magyarországi helyzetét foglalja össze, a második részben a betegszervezetek által problématérképet készített, strukturált, és betegszervezetekre lebontott formában. A javaslatokat a NBF 2020. januárban megküldte az EMMI-nek.

A NBF weboldala: http://www.nemzetibetegforum.hu/

2019-ben a NBF konferenciát tartott, tájékoztatójuk itt:

http://www.nemzetibetegforum.hu/epha-konferencia-2019-2/

A NBF jelenleg, teljes mértékben nem tudja betölteni a létrehozásakor megfogalmazott szerepét, nem működik a miniszter civil tanácsadó testületeként. A célszerű, és szükséges teendőket megfogalmazták.

EMMI miniszteri döntés szükséges az NBT működésére, jövőbeli létére, a megfogalmazott javaslataik megoldására. MOST!