Katalizátor

2020. február 4-én az EUROSTAT Magyarországra vonatkozó ország jelentéséből megtudhattuk, hogy országunk, tragikus helyen áll a daganatosság betegség elhalálozásában:
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200204/ez-magyarorszag-gyasznapja-elen-a-rakos-halalozasokban-414755

Magyarország válasza erre 1 lehet! Hallgassuk meg itt, a magyar Országgyűlés illetékes bizottsága elnökének 2021.03.17-i parlamenti felszólalását:
https://youtu.be/6z-Nwu5GTTg
Frissítés: 2021.03.18.

Szeretném elérni - a magyarországi daganatosokat segítő nonprofit szerveket, a betegeket, hozzátartozóikat, túlélőket, stakeholdereket, a lakosságot, a döntéshozókat, a daganatos megbetegedések csökkentéséért cselekvők összességét annak érdekében, hogy
készüljön, egy nemzeti /magyarországi / rák-elleni fellépéséről szóló nyilatkozat, amit minden szervezeti képviselő, és döntéselőkészítői, döntéshozatali szinten lévő aláír, a támogatói szándéka, akarata kifejezéseként.

A 2019-től Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság egyik fő egészségügyi prioritása és az Európai Egészségügyi Unió egyik kulcsfontosságú pillére a daganatosság elleni fellépés.
2009 óta, most került ismét erőteljes fókuszba a daganatosság témaköre. Az Európai rákellenes tervet 2021. február 2-án, a „Rák elleni világnap” előestéjén mutatták be. Az Európai rákellenes terv új uniós megközelítést határoz meg a rákos betegségek megelőzése és kezelése, valamint a rákos betegek ellátása terén. Európában daganatosság megbetegedésből olyan mértékűvé vált az emberek elveszítése, amely nem engedhető meg. (A covid járványból elhalálozás háromszorosa!) A láthatatlan betegségben emberek, családok, szeretteik, barátok, gondozók szenvednek, és rendkívüli terhet jelent mindenkinek anyagilag, pszichoszociálisan, az élet-területen, a munkavégzésben, de jelentős teher minden szereplő számára is. Ez tovább nem tartható.
Az európai rákellenes terv célja a betegség minden szakaszának kezelése. A terv négy kulcsfontosságú cselekvési területe: (1) megelőzés; (2) korai felismerés; (3) diagnózis és kezelés; valamint (4) a rákos betegek és a túlélők életminősége. Az elkövetkező években a terv a kutatásra és az innovációra összpontosít, kiaknázza a digitalizációban és az új technológiákban rejlő lehetőségeket, és pénzügyi eszközöket mozgósít a tagállamok támogatására. Az európai rákellenes terv politikai kötelezettségvállalás a rák elleni küzdelem terén, valamint újabb mérföldkő egy erős európai egészségügyi unió kiépítése és az EU biztonságosabbá, felkészültebbé és ellenállóbbá tétele felé vezető úton.

Az Európai Bizottság közleménye az EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Európai rákellenes terv - COM/2021/44 final Brüsszel – Keltezés: 2021.02.03.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN
Az Európai rákellenes terv magyar nyelven: EUR-Lex - 52021DC0044 - EN - EUR-Lex (europa.eu) - A tagországok a saját nyelvükön letölthetik az Európai rákellenes tervet.
A danagatosságból elhalálozás hatalmas méretű, sok embert veszítünk el fájdalmasan. Ez tovább nem tartható. Cselekedni kell! MOST! Most van itt a pillanat, egy Magyarországi rákellenes tervért is, amely az Európai rákellenes tervvel összhangban is valódi cselekvéseket valósít meg! Összefogással erősebbek vagyunk!
Prioritások 2019-2024 között, hosszú távra, és kiemelt kezdeményezések:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_hu

Európai rákelleni terv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_hu#a-rkbetegek-s-a-rktllk-letminsgnek-javtsa
A Európai rákelleni tervet a tagországokkal közösen tervezik megvalósítani. A széles körű tájékoztatást, és a tagországok teendőit itt hallgathatjuk meg Prof. Dr. Dégi Csaba Lászlótól, az Európai Rákszervezet jelenlegi igazgatójától:
https://www.youtube.com/watch?v=HoZxUce-fng

Magyarország jelenleg: Prof.Dr.Kásler Miklós EMMI miniszter kezdeményezésére, a magyar kormány 2019-ben döntött a Közép-Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról, ami Magyarország részéről példaértékű kezdeményezés.
https://hvg.hu/gazdasag/20190605_500_millio_forintbol_hoz_letre_onkologiai_kozpontot_a_kormany
2020-ban már Prof.Dr. Kásler Miklós EMMI miniszter beszámolt a budapesti székhellyel megalakult alapítványról:
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200123-megalakult-a-kozep-es-kelet-europai-onkologiai-akademia

Alapító Okirata:
https://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/3019/fajlok/2019_EuK_21_szam_alapito_okirat.pdf
A legfelsőbb döntéshozói szintnek, a magyar kormánynak, a hatóságoknak az intézményeknek, a daganatos betegség ellen dolgozó stakeholdereknek (NGO-knak, vállalkozásoknak, támogatóknak), kell egy kapcsolódási pont. Kapcsolódási pontként tekinthető a 2018-ban a magyar kormány által elfogadott új “Rák-ellenes program”, amely 2019.április 4-én, pénz hiányában a magyar kormány részéről, halogató döntéssel “asztalfiókba” került:
https://nepszava.hu/3033137_egeszsegugy-hatarozottan-a-halogatas-mellett-dontott-a-kormany - a programot célszerű elővenni, és az Európai rák-elleni tervhez újraépíteni, a magyarországi fejlesztéseket is beemelve, az európai célokkal harmonizáló fejlesztési lépéseket tenni, forrástámogatással együtt.
Kapcsolódási pont az Európai Bizottság által 2020. február 3-án közzétett Európai rák-elleni terv, amelyet a tagországokkal közösen terveznek megvalósítani.

Frissítés: 2021.02.25.

Az Európai Bizottság 2019-ben elindította az Európai rák-elleni tervet. A rák elleni küzdelem az Európai Bizottság egyik legfontosabb egészségügyi prioritása. Ursula Von der Leyen elnök politikai iránymutatásában jelezte, hogy rákellenes európai tervet fog előterjeszteni, melynek célja, hogy támogassa a tagállamokat a daganatos megbetegedések visszaszorításában és a rákos betegek ellátásában, hogy csökkenjen a betegség okozta szenvedés, és hogy Európa vezető szerepet játsszon a rák elleni küzdelemben. A 4 prioritás itt ismerhető meg magyar nyelven:  https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_hu

2019- 2024 közötti időszakban az átláthatóság, elszámoltathatóság mellett, a cselekvési prioritásokat itt ismerhetjük meg: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_hu

Megtudhatjuk, az Európai tagországok RÉSZÉRŐL KÖTELEZŐ AZ ORSZÁGOS RÁKELLENES TERV LÉTREHOZÁSA, amely összhangban áll az Európai rák-elleni tervvel.  https://www.youtube.com/watch?v=HoZxUce-fng –  ismerjük meg, cselekedjünk közösen! Együtt sokkal erősebbek lehetünk!

Az Európai rákellenes terv, és sok részlete 2021. február 19-én feltalált anyag magyar nyelven itt: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_342

Magyarországon a jelenlegi Nemzeti Együttműködés Rendszerében (NER) a kezdeményezés az Országgyűlés, vagy a kormányzat kezdeményezési kompetenciájába tartozó. A cselekvések össz társadalmi lépést igényelnek, a minisztériumok, önkormányzatok, települések, nem kormányzati szervezetek (NGO), üzleti szféra, erőteljes lakossági tájékoztatás mellett. Bizakodjunk, hogy lesznek érdemi lépések, változások, a megelőzéstől a legjobb életminőség eléréséig!

Célszerűnek tartom a Nemzeti Betegfórum helyzetét tisztázni.

Szükségesnek vélem a „Nemzeti Egészségügyi Intézményrendszer és az egyes betegségekhez köthető  Civil Szervezetek és Szerveződések középtávú fejlesztési koordinációs PROGRAMJA”-Ajánlás-tervezetet, amelyet Pdf. formában itt ismerhet meg a döntéshozói célcsoport: Parlamenti_donteshozoknak_CIVILPROGRAM_Tervezet.pdf

A döntés felelősséggel jár, és cselekvésekkel. Kívánom, hogy az Ajánlás-tervezet kellő fogadtatásra, átgondolásra, és cselekvés táptalajra találjon. 

Mottóm: “Ha magamért cselekszem, sok ezer sorstársamért és betegért, gyógyulásáért, jobblétéért, és hozzátartozóiért, barátaikért cselekszem!”