A női jóllétünkért

Az Európai Parlament 2019. február 13-i állásfoglalása a női daganatos megbetegedések és a kapcsolódó komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásairól és stratégiáiról (2018/2782(RSP)).
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0112_HU.html
Az utolsó 28.pont rögzíti, az állásfoglalást megküldik a tagországok parlamentjeinek is. Ebben is ott találjuk az aktív kezelés utáni rehabilitációt! Ám az állásfoglalás, több, mint 1 éve nem érkezett meg a Magyar Országgyűlés illetékes állandó bizottságához, további cselekvésre. Hogyan fordulhat ez elő?! Milyen országban élünk mi, ráktúlélők?!

Csak együtt lehet eredményeket elérni! Mennyit ér az emberi élet?
A mellráktúlélők, a nők és a ráktúlélők élete?! Fabatkát, vagy annál többet is?!